Euphorbia characias / vortemælk

Fundet kl.10.18
Findested: Peloritanerbjergene
Dato: Søndag den 24. april 2005
Meter over havet: 300-400
Notater: Peloritanerbjergene ligger på den østlige side af Sicilien
ved byen Taormina.