Tofieldia pusilla - Fjeld- bjørnebrod 
26. juli

Fundet i Jakobshavn på vej til Kællingekløften