DET KORTE LIV

Det korte liv i universet på vores lille jord 

Denne side opbygges på default2 og forvendtes klar i år 2022