De Grå Morgenmænd

September 2001 - Fotografiet er udlånt af Hans Sørensen

Fra venstre forreste række: Leif Balle-Svendsen - Arne Jespersen - Hans Jørgen Rasmussen - 
Ib Birkving De Grå Morgenmænds stifter - Flemming T. Thomsen - Hans Blomhøj - Bent Rasmussen.

Fra venstre bagerste række: Hans Sørensen - Preben Kûbel - Peter Møller Larsen - Niels Nørby Jakobsen -
Gert Nyholm - Flemming Stoustrup - Henning Bjerregård - Poul Balslev - Kaj Jacobsen.