Kanelmøde 2012 
Onsdag den 25. april

| Generalforsamling | Isbjørnen |

Vi var 11 Morgenmænd til kanelmødet.
På grund af nogle kraftige regnbyger var der kun tre, som deltog i dagens match.

Morgenmændene har denne vinter istandsæt herrernes omklædningsrum.

Gert, Karl, Leif og Torben var de eneste, som var mødt denne regnfulde onsdag morgen.

TOP 

Generalforsamlingen afholdes ved kaffebordret

TOP     

Generalforsamling Kissers persongalleri
Vores formand Allan aflagde beretning. Vi er nu 16 medlemmer og vil meget gerne være flere også yngre golfere er velkomne. Vi besluttede i samme anledning at ændre vores navn til "Morgenmændene", da vi mener, at dette navn er mere positivt.

Kassereren, som også er Allan, uddelte et regnskab for 2011 samt et budget for 2012. Ifølge det er der behov for en mindre kontingentforhøjelse. Fremover vil vi prøve at holde nogle af vores sammenkomster under mere private former.

Der var indkommet et enkelt forslag angående tee i bunker om vinteren. Vi vedtog, at vi følger klubbens regler.
Angående vintergolf vil vi fremover igen spille med ¾ handicap. De sidste to vintre har vi spillet med ½ handicap. Det har resulteret i, at vores spil om Isbjørnen ikke har fungeret optimalt.
I vores hulspil, eclectic og slagspil vil vi bruge samme regler som sidste år. Dog med den tilføjelse at slagspil altid har et limit på 12.
Også i år planlægger Niels Ove en tur til Araslöv i Sverige.
Der var genvalg af formand/kasserer, sekretær og matchleder.
En af Morgenmændenes  hustruer har ytret ønske om at få sat ansigter på sin mands golfkammerater. Derfor har jeg lavet dette lille galleri.

Klik på billederne for at se flere oplysninger.
Billedet af Leif blev lidt sløret, så det har jeg undladt. Men ham kender du.
Følgende Morgenmænd deltog ikke i Kanelmødet.
Jørgen Munk
Henning Bjerregård
Ib Rathsach
Jens Kaj Jensen
Keld Christensen
Poul Balslev

 TOP  .

Igen vandt Claus Isbjørnen.  

Claus var den eneste, 
som var i stand til at spille
 vinterbanen under sit handicap.

Claus Johansen

******ISBJØRNEN******

HANDICAPTABEL FOR VINTEREN 2011 – 2012

 

* = PASSIVT MEDLEM

Hcp

slag

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

slag

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aage Nielsen

17,8

21

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Meilstrup

19,9

23

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claus Ellehammer Johansen 19,7 23 12  10                 2 17

Gert Nyholm

18,4

21

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Sørensen

18,6

22

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Blomhøj

20,9

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henning Bjerregård

19

22

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ib Rathsach

11,1

13

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Kaj Jensen

22,2

26

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Munk 17,8 21 10                      

Karl Heilmann

20,7

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keld Christensen

19,8

23

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Balle-Svendsen

17,3

20

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Borg

12,9

15

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Ove Andersen 11,4 13 7                      

Ole Barney Jensen

20,6

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poul Balslev

32,6

38

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Sylvest Jensen 28,5 33 17                      

TOP