Kanelmøde 2016 - Mandag den 11. april

AGC 1946-2016 Puttegreenen er klar til sæsonen 2016
Niels Fodgaard Ib Rathsach, Søren Prinzler og Leif Balle Carl Henrik Brammer og Allan Meilstrup Ib Rathsach, Ole Barney og Niels Ove
18. green - Tak for spillet
18. green Carl Henrik og de to formænd.  -  Søren visker bare "bare rolig Allan jeg skal nok tage over efter dig"
Generalforsamling/Kanelmøde

Allan vores formand/kasserer bød velkommen. Vi var 10 deltagere. Årets regnskab viste et overskud på 2123 kr. Regnskabet blev godkendt uden protest.
Allan redegjorde for DGUs regler for handicapregulering.
Der blev fremsat flere nye forslag til ændringer af vores regler.
1. Vi vil fremover bruge AGCs  restaurant til vores møder.
2. Ny nem turnering i denne sommer blev vedtaget.
3. Forslag til senere start tid blev nedstemt. Dette skyldes måske at mange beder om at komme på første hold, fordi de skal skynde sig hjem.

De nye regler vil blive indskrevet i vores matchplan/regler.

Efter 10 år på posten ønskede Allan ikke genvalg. Til ny formand blev Søren Prinzler valgt og Ib Rathsach blev valgt til kasserer. Henning blev valgt til tavlefører.

Der er blevet opsat et skema i herrernes omklædningsrum. På dette skema skal der i perioden frem til september noteres krydser for de første 5 i vores mandags stableford-turnering. Alle skal føre scorekort, og resultatet skrives i øverste højre hjørne. Klubmesterskabet 2016 vil blive afholdt først i september som et slagspil uden limit.

Regler for vores turnering:
1. Spilleperiode – Maj, juni, juli og august.
2. Stableford mandag
3. Holdspil onsdag
4. Fredag stableford hvis ikke andet er aftalt.
5. Du indleverer kun scorekort ved spil om mandagen.
6. Spillerne skriver deres initialer på kortet. Husk dato. 

Holdspil:
Vi fortsætter med at spille holdspil hver onsdag i maj, juni, juli og august måned.

Slagspil:
Lige som sidste år spiller vi et slagspil uden limit på den dag, hvor vi har vores afslutningsfrokost.

Den sidste del af generalforsamlingen blev holdt udendørs
.
Opgaverne blev fordelt på følgende personer.
Formand: Søren Prinzler
 - Enevældig. Kasserer: Ib Rathsach.
Matchleder: Niels Ove Andersen.
Tavlefører: Henning Bjerregård. Sekretær: Hans Blomhøj