Kanelmøde 2019

Onsdag den 10. april

Dagsorden:
1. Velkomst og beretning ved formanden

2. Regnskab ved kassereren
3. Forslag til behandling.
Enhver golfspiller, som har adgang til at spille på vores bane i Asserbo, kan spille sammen med De Grå, og som gæstespiller i en periode. Som gæst spiller man med samme rettigheder og pligter som øvrige "Grå", herunder deltagelse i De Grås møder, men uden stemmeret. Der vil altid blive orienteret herom.
Gæstespillere har ret og pligt til at indmelde sig i klubben De Grå.
Nye gæster skal være medlem, senest 3 måneder efter gæstens første fremmøde.

3B. Forslag om et kontingent på kun 100 kr. blev nedstemt.
3C.
Forslag om et max spillehandicap på 36 slag blev enstemmigt vedtaget.
4. Valg
Formand: Georg blev genvalgt
Kasserer: Ib blev genvalgt
Sekretær: Hans fratræder
Matchleder: Niels Ove forsætter
5. Spilleformer
6. Eventuelt
 
 Kanelsnegle til alle mand

Egen hjemmeside:
Der blev under eventuelt foreslået at "De Grå" fik deres eget domæne, så siden ikke længere skulle ligge på blomhoej.dk.

Referat
1. Georg bød os velkommen og takkede os fordi vi spiller godt sammen. Han påpegede dog at golfreglerne skal overholdes, da det ellers kan gå udover spillet.
Der var megen debat om, hvordan vi skal få flere medlemmer, men vi fandt ingen løsning.

2. Der var overskud i kassebeholdningen.

3. Forslaget blev vedtaget med otte for, en imod og en stemte blankt.
3B. blev ikke vedtaget.
3C. Max handicap 36 slag blev vedtaget.

4. Ingen kommentarer.

5. Vi forsætter med en krydsturnering om mandagen. Der opsættes et skema til dette formål i vores omklædningsrum.
Onsdag spilles der holdspil, hvis ikke andet foreslås. Vi prøver at planlægge Kongegolf til om fredagen. Der var stor debat om mulige andre spilleformer, men intet nyt blev vedtaget.