2r6

Lis Hobye Rasmussen
Født den 29. november 1939
Datter af malermester Karlo Regner Rasmussen, Sleipnersvej 10, Vinderød.

Mangler

billede

Jeg søger en e-mail adr. til denne person.
E-mailen vil ikke blive lagt ud på nettet, men kun blive brugt til formidling af kontakt efter godkendelse af e-mailens ejer.
Har du en sådan e-mail adr. så send den til hans@blomhoej.dk .