2r8

Anni Grethe Antonsen
Født den 31. oktober 1939
Datter af vognmand Niels Viggo Antonsen, Strandgade 15.

Mangler
billede
som
voksen

Jeg søger en e-mail adr. til denne person.
E-mailen vil ikke blive lagt ud på nettet, men kun blive brugt til formidling af kontakt efter godkendelse af e-mailens ejer.
Har du en sådan e-mail adr. så send den til hans@blomhoej.dk .