Aase Edith Andersen
Født den 30. maj 1940
Datter af parcellist
Laurits Oluf Andersen, Hjortemosevej, Asserbo, Melby sogn.

Mangler

foto

Oplysningerne er blevet sendt på e-mail 1 jan. 2009 af Kjeld Veillier, 6640 Lunderskov.

Jeg søger en e-mail adr. til denne person.
E-mailen vil ikke blive lagt ud på nettet, men kun blive brugt til formidling af kontakt efter godkendelse af e-mailens ejer.
Har du en sådan e-mail adr. så send den til hans@blomhoej.dk .