Annette Schmidt
Født den 21. september 1940
Datter af repræsentant Erik Børge Schmidt, Prabrovej 2. Frv. sogn.

Annette gik til præst i oktober 1954, men blev først konfirmeret 
året efter samtidig med sin bror Jørgen.

Anette heder i dag Andersen. Her er hun fotograferet på en vandretur på Sicilien i år 2005. Det er Anette i den grønne jakke. Hun er på dette tidspunkt ansat hos Haldor Topsøe. Damen i rød jakke er Inge Lise Rosenberg. Hun er Anettes kollega. 
21. april 2005

Anettes far Erik handlede med Holbergs pølser. I 1952 startede han Schmidts Turisttrafik. Anettes far dødede i 1976.
Anette har mindre brødre, Jørgen og Preben. Jørgen dødede i 2008.
Jørgen og Preben har drevet og været ejer af firmaet. Firmaet har nu adresse i Glostrup.

Firmaets første bus - Renault 1952

Anette er døde i først på året 2012 af kraft.