Arne Haslund Larsen
Født den 11 juli 1940
Søn af Villy Henrik Larsen, Nørregade 18.

Arne blev udlært som typograf.

Mangler

billede

Arnes far Willy havde cykelforretningen "Kæden" i Nørregade. Familien boede samme sted. Arne har også en mindre bror, som hedder Kurt.

Jeg søger en e-mail adr. til denne person.
E-mailen vil ikke blive lagt ud på nettet, men kun blive brugt til formidling af kontakt efter godkendelse af e-mailens ejer.
Har du en sådan e-mail adr. så send den til hans@blomhoej.dk .