Bent Høj Hemmingsen:

Mangler

billede

Bents far arbejdede på DFJ - De Forenede Jernstøberrier. Ved det arbejde fik han ødelagt sine lunger. Han dødede allerede en gang i halvtresserne. Bents mor var bestyre på De Gamles Hjem i Vognmandsgade.

Bent har en storebror, som hedder Finn Høj Hemmingsen født den 22. juli 1938.
Familien boede på Birkevej på Skovbakken.

I dag bor Bent i Hundested. Han er ingeniør og medlem af Asserbo Golf Club samt Hundested Tennisklub. 

Han er på Facebook og jeg har et tlf. nr.

Jeg søger en e-mail adr. til denne person.
E-mailen vil ikke blive lagt ud på nettet, men kun blive brugt til formidling af kontakt efter godkendelse af e-mailens ejer.
Har du en sådan e-mail adr. så send den til hans@blomhoej.dk .