Bodil Jølver:

Bodil Jølver
Født den 31. juli 1940
Datter af kontorchef Henning Jølver, Strandvej 45


År 2011

Bodils far var kontorchef på DFJ. Senere fik han en tilsvarende stilling på Frederiksværk Trælasthandel.
De boede på Præsthøjvej i Lille Kregme.
Bodil er i dag præst i Jylland.

Bodil skrev i en mail den 12-08-2009: 

Jeg gik i gymnasiet i Svendborg, hvor min mormor boede, og siden læste jeg til Fysioterapeut i Århus. Fik arbejde i Hillerød og siden inden for Åndsvageforsorgen, arbejdede med børn, blev gift, fik 4 børn og flyttede til Vejle. I de år kom vi tit til Fr.værk, hvor min far stadig boede. Far endte med at arbejde som byarkivar, efter han nogle år havde været på Berntsens trælast. Far var meget glad for venskab med Jannik. Jannik og Hanne var trofaste til at besøge ham de sidste år, hvor far boede i Anke Heegårdsgade.
Jeg begyndte at læse teologi i 1995, blev færdig i 2003 og blev ordineret i 2005. Siden har jeg haft vikariater i varighed 3-12 måneder, med alt hvad dertil hører bl.a. konfirmander. 
E-mail (er ikke brugbar) adr. og tlf. er indsat som kommentar.

div. 

(ikke mere brugbar)