Karen Hansen
Født den 1. november 1940
Datter af bankdirektør Ejner Hansen, Anker Heegaardsgade 32

Mangler

billede

April 1956

Fra venstre Hanne Enevoldsen - Anne Marie Danielsen -Else Marie Aagesen
Karen Hansen - Hans Hertz- Henning Jensen - Bodil Jølver - Rita Christensen

Karens far var Bankdirektør Ejnar Hansen. Han var direktør for Frederiksværk og Omegns Bank i Nørregade 6, der hvor den Danske Bank ligger i dag.
Familien boede i Anker Heegaardsgade.
Karen har en storebror, som hedder Per og en storsøster, som hedder Inger.

Karen blev gift med Jørgen Frederiksen. De er begge skolelærer på Kregme skole.

Jeg søger en e-mail adr. til denne person.
E-mailen vil ikke blive lagt ud på nettet, men kun blive brugt til formidling af kontakt efter godkendelse af e-mailens ejer.
Har du en sådan e-mail adr. så send den til hans@blomhoej.dk .