Haberlea rhodopensis

Blomstrer i maj-juli
Højde: 12 cm
Plantet i en klyne år 2002
Fra Tinka og Jørgen

Haberlea minder meget om Ramonda. De stammer fra Balkan og vokser i kalkfattig humusjord og i vindbeskyttet nordvendte kløfter.
Vi har plantet vores i en nordvendt klynevæg.

4 august 2003
2009: Heberlea rhodopensis vokser kun i Rodopibjergene i Bulgarien. Vi var der dette forår, hvor vi så dem vokse på lodrette nordvendte klippevægge. Nedenstående foto er selvfølgelig samme plante som ovenfor blåt fotograferet med 6 års mellemrum.
22. maj 2009

588    Den Levende Havebog