sten 1790

Stenen står ved den gamle længe i indkørselen til gården. Samme sted står der 4 andre stene med navne på fæstebønder og gårdmænd med koner og børn.