Kristen Hansen

1817 - 1908

  Søn af Hans Christensen 1784-1858 og Mette Rasmusdatter 1780-1851

Fra Mettes Bog
Mette
  • Født: I Tjørnelunde 16. dec.
  • Søskende: Hans, Niels, Jens, Søren og Mette +4 halv søskende Bodil, Maren, Mads og Ane.
  • Erhverv: Gårdejer, Tårnhøjgård
  • Gift med Katrine Henriksdatter
  • Død: 30. sep. i Ke. Stillinge 90 år
Min far Kristen Hansen, kom til Stillinge at tjene hos sin svoger, som var en gammel mand, og gift med fars halvsøster, Bodil; hos dem tjente han i syv år, og lærte der min moder at kende.
Min mor og far blev ægteviede den 27. januar 1847, og tjente begge min morfar i 13 år, inden de fik lov at få gården.
På det tidspunkt blev morfar syg og tænkte vel, det kunne nærme sig afslutningen, han havde flere gange før lovet far den, men når det kom så vidt, fortrød han det. Denne gang blev det imidlertid til alvor.
Far tog med det samme op til Hofjægermester Bech, på Valbygården, og forespurgte om gården kunne købes, og til hvilken pris, det skulle gå hurtigt, at morfar ikke igen skulle ombestemme sig. Bech forlangte 14000 rigsdaler. Far havde sin nabo, Søren Vallentin, med, og pengene fik han i Bondestandens Sparekasse til 4%. Far skulle skaffe en tillidsmand og gik til Jens Andersen, Stillinge, men da han ikke ville sige god for ham, henvendte han sig til Niels Jensen, Bjerre, og han hjalp ham. Nogle penge havde far sparet op, men han skulle jo også udbetale en del til mors søskendes børn.
Nu blev der travlhed på Tårnhøjgård. Far fik jorden drænet og merglet, og i løbet af få år avlede han masser af sæd.
Far var en streng mand, men alligevel en god husbond, og både karle og piger var længe hos os, og mor, som de også kaldte mor og sagde I til, ligesom vi børn gjorde, var en mor for dem alle, men orden var der ude og inde, og selv om vinteren begyndtes arbejdet kl. 5, og vi børn blev også tidligt vænnet til at være med i arbejdet. Vi var 4 søskende, en lille pige, Ane, som døde da hun var spæd, og Karen, Hans og jeg.
Vi havde et godt barndomshjem, og trods fars strenghed levede han og mor et lykkeligt liv sammen. Mor bøjede altid af, når bølgerne gik højt. Men mors gode hjerte fandt tit vej, hvor fars strenghed måtte give op.

KLIK HER Stenen fra 1862 ligger i dag ved den gamle længe på Tårnhøjgård. Billedet under er som gården så ud i 2009. Billedet til højre er gården, som den så ud før 1850. 

Klik på billederne og se dem i stort format.

2015: Se familiebillede fra ca. 1925 her er der fotograferet 10 af gårdens beboer personer på gårdspladsen. Jeg søger navnene på disse personer. KLIK PÅ LINKET FOR AT SE DETTE BILLEDE.
KLIK HER KLIK HER
Egne notater:
I Lones notater står der, at Kristen blev gift med Mette. Dette er ikke rigtig, han blev gift med søsteren Ane Cathrine Henriksdatter 27. januar 1847. Søsteren Mette døde i 1819 kun 6 måneder gammel.

Der er ikke overensstemmelse med Lones notater og Mettes Bog vedr. C og K i personnavnene. Her tror jeg mest på, at Lones notater er de rigtige.
Fra Lone Mobergs slægtsforskning.
Adresser:
Tårnhøjgård, Ke.Stillinge
Notater:
1818 21/2 Faddere: gdm Niels Nielsen, Søren Olsen, Mads Mouritzen af Tjld.
1832 1.s.e. påske, Finderup Ke.
1845 tjente hos halvsøster Bodil Hansdatter (g.m. Jens Hansen) 44'gård i Ke.Stillinge (ialt 7 år)
1847 giftede sig med Mette fra Nobogården (Henrik Hansen, Mettes far var bror til Jens Hansen) blev indsidderfolk, Forlovere var gdm Henrik Hansen og Jens Hansen Ke.St.
1860 Overtog Tårnhøjgård efter svigerfaderen, Købte gården for 14000 rigsdaler af hofjægermester Bech, Waldbyegaard.