Henrik Hansen 

1786 - 1873

Søn af Hans Pedersen 1757-? og Mette Pedersdatter 1751-?

Fra Mettes Bog
Mette
  • Født i Kindertofte v. Frederikslund
  • Søskende: Lars, Henrik, Jens, Jens, Ane Cathrine, Povel og Peder.
  • Erhverv: Fæstebonde
  • Gift med Karen Nielsdatter 29.dec. 1817.
  • Død: I Kirke Stillinge 18. dec. 87 år.
Min morfar, Henrik Hansen, var født i Kindertofte ved St. Frederikslund, på denne gård gik begge hans forældre på arbejde, og børnene måtte imedens passe hinanden. Morfar og hans bror kom til Stillinge i 2 nabogårde hos deres morbrødre. Morfar hos Niels Pedersen på Tårnhøjgården. Han var blevet gift med en enke.
Den gang blev bønderne af herskabet sat ind på fæstegårdene, og der var næsten altid smalhals til huse. Jeg husker morfar fortalte, at oldemor sagde til ham den første dag: "Det første du skal om morgenen er at rejse bæsterne op".
KLIK HER Stenen til højre markerer udflytningen af gården i år 1790. Den venstre sten markerer året 1831, hvor Mettes morfar overtager gården.
Klik på billederne og se dem i stort format.
KLIK HER

   

Fra Lone Mobergs slægtsforskning.
Adersser:
f. husmandssted v. St. Frederikslund, Kindertofte.
1801 tjente hos morbroder Niels Pedersen, 19'gd i Ke.St. udflyttergård . Her boede NP og hustru Anna Christensdtt med døtrene Mette Nielsdtt,23 og Karen Nielsdtt, 14. Henrik var også 14.
1834 Henrik H, 48, gdm hans kone Karen Nielsdtt,48, Deres børn Maren 16, Ane Cathrine 10, Ane 6. Desuden svigerinden Mette Nielsdtt, enke 57, inderste m. hendes dtt Ane Marie Hansdtt.
1845 Enkemand HN, 58, Maren, 28, Ane Cathrine 22, og Ane 19, samt svigerinden Mette Nielsdtt. 68, Ane Marie Hansdtt, ug. og på nabogården tjener Christen Hansen, 28.
Noter:
1786 Faddere: båret af unge Jens Pedersens hustru. T: Peder Knudsen, Niels Larsen, Anders Knudsen, Rasmus Larsen alle af Kindertofte.
1801 Tjenestekarl hos morbror Niels Pedersen, Ke.Stillinge.
1831 fæster Thorkildsbjerggård (Tårnhøjgård)
1840 Skifter HH med døtrene Maren 22, Ane Catrine 16 og Anne 14. HH er selv formynder ved skiftet og giver pigerne pengegaver oveni arven.