Ingeborg Hansdatter

 1779 - 1824

Datter af  Hans Hansen 1749-1794 og Anna Jensdatter 1742-1802

Fra Knud Rotvels notater.
  • Født i Kjelstrup
  • Søskende: Dorthe
  • Erhverv: Gårdmandskone
  • Gift med Niels Hansen
  • Død: I Kirke Stillinge 45 år.
Ingeborg blev konfirmeret i Kirke Stillinge Kirke i påsken 1795.

Den 30. september 1803 bliver Ingeborg (24) gift med Niels Hansen (33) også kaldet Bildsø Niels.
 Knud Rotvel skriver i sine notater:
Ingeborg Hansdatter var født i Kjelstrup 1778 og døbt 1779 24/1 i Ke. Still. Hendes forældre var husm. Hans Hansen i Kjelstrup (1749-     ) og Anna Jensdatter (1743-       ) Ingeborgs fader døde meget tidligt og Anna Jensdatter giftede sig igen i 1802 med husmand Hans Nielsen af Kjelstrup.
Ingeborg døde i 1824 26/4, hun nåede at få 7 børn med "Bilseberg Niels", som han kaldes i kirkebogen. (Der var i sognet på samme tid over 12 Niels Hansener uden andre mellemnavne. For at skelne dem fra hverandre blev der som regel tilføjet et "gammel" el. "unge" foruden "husm." eller "gdm." eller med tilføjelse af "af Næsby", "af Bildsø", men alle disse karakteristika var jo ikke faste - de ændredes med flytning og alder.)
Børnene var:
Hans * 1804 26/4
Anne * 1805 5/12
Kirsten * 1807 23/9 I kirkebogen midt mellem alle fødslerne har præsten tilføjet: "I natten mellem 15/8 og 16/8 gjorde Englænderne deres landgang mellem Wedbæk og Sophienborg norden for Kjøbenhavn... Ved Sprogøe lå et engelsk skib, som visiterede alle som passerede bæltet, som altså var spærret og vore tropper, som lå i Fyn kunne ikke komme over .............
Maren * 1809 16/12
Kirsten * 1813 13/5 (Første Kirsten var i mellemtiden død, men navnet skulle gå videre)
Knud * 1816 19/3
Karen * 1819 13/2

Fra Lone Mobergs slægtsforskning.
Adresser:
1801 10.Fam i Kjeldstrup tjente hos Jens Pedersen og Sidse Jørgensdatt - s.sted som sin forlovede Niels Hansen
Noter:
1779 Fadder Sufs Peder Jensens koner, stod hos Skomager Peder Falcks kone her i byen, Testes: Lars Hansen hmd Ø.St, Niels Jensen hmd her i byen, Jens Poulsen Kar., Niels Hansen i Kjeldstrup.
1795 1.s.e. påske konf. Ke.Stillinge
1797 Skifte med moderen efter faderens død. Ingeborgs (15 år)Formynder er farbroderen Niels Hansen, hmd i Kjelstrup.
1802 Skifte efter moderen, Ingeborg 20, tjenende hos gdm Anders Christensen, Kjelstrup, formynder gdm Jens Pedersen i Kjelstrup (nærmeste slægtning).
1803 30/9 Forlover Anders Christensen og Jens Pedersen begge af Kjelstrup