Niels Hansen (Bildsø Niels)

1770 - 1838

Søn af Hans Nielsen 1732- og Karen Larsdatter 1740-


Mette Fra Mettes Bog
og Knud rotvels
notater.
  • Født i Bildsø
  • Søskende: Oluf, Hans, Malene Marie og Peder født i 1778. + 2 ældre halvsøskende Peder 1762 og Leena Maria 1764.
  • Erhverv: Fæstebonde
  • Gift med Ingeborg Hansdatter
  • Død: 18. dec. i Ke. Stillinge 68 år.
Jer oldefar hed Niels Hansen og kaldtes for "Bildsø Niels". Han boede på en husmandslod i Hyldemarken ved Keldstrup; nogle siger, han fik navnet efter en høj på marken. Han var en driftig mand, og blev derfor af herskabet sat ind på en gård i Stillinge, som trængte til at drives op, det var den sidste gård på venstre hånd, som grænser op til Kongsmark.
Jer oldefar havde, så vidt jeg ved, 2 sønner og 3 døtre: Maren, som blev mormor til Jørgen Christensens kone (Jørgen Christensen var stifter af Bondestandens Sparekasse) og Kirsten, Karen, Knud og Hans, som blev jer farfar. Jeg har hørt at jer oldefar var en kraftig mand med et langt sort hår, som blev beundret, når han om søndagen gik i kirke og havde det redt ned over sit vadmelstøj; den gang gik man med ufarvet vadmel.
Egne notater:
Gift med Ingeborg den 30. september 1803 i Kirke Stillinge. De fik 7 børn og ikke 5, som Mette skriver i sin bog. Det første barn var Hans, som blev født 26. april 1804 7 måneder efter deres bryllup. Derefter kom Ane i 1805, Kirsten i 07, Maren i 09, Kirsten i 13, Knud i 16 og Karen i 1819.
Knud Rotvels notater:
1787 1/7, 17 år gl. var han tjenestekarl hos Peder Jensen i Øster Stillinge.
I 1801, 31 år gl. var han tjenestekarl hos Jens Pedersen i Kjelstrup og var stadig ugift. - på samme gård var der fire tjenestefolk, deriblandt Ingeborg Hansdatter, 22 år gl.
Niels var erklæret udygtig til soldadettjeneste på sessionen. Han var 62½ tomme høj d.v.s. 163½ cm., men han medførte en "attest fra sognets vidne" på at han var meget tunghør. Det var dog ikke være end at han kunne høre at Ingeborg sagde "Ja!" til ham. D. 30/9 1803 blev de viet i den lille smukke Ke. Stillinge Ke. og deres fælles husbond gdm. Jens Pedersen i Kjelstrup og Anders Christensen sst. var forlovere. - Trolovelsesceremonien var afskaffet i 1799, men i praksis dog ikke helt. I hvert fald kom den første allerede d. 26/4 1804, og som den ældste blev han døbt Hans efter sin bedstefar for at følge de gamle navnetraditioner.
(Bildsø Niels) Bilseberg Niels begyndte som husmand i Kjelstrup, blev senere "Bonde og Gårdbeboer" i Ke. Stillinge. Ved sin død i 1838 18/12 står han i kirkebogen som "Indsidder, fh. gm. i Ke. Stillinge". Han oplevede lige før sin død, at hans ældste søn d. 30/1 1838 i Ke. Stillinge Ke. blev viet til enken efter gdm. Christen Sørensen, Kirsten Børgesdatter og derved blev husbond på Husbjerggård midt i Ke. Stillinge by.

    

Fra Lone Mobergs slægtsforskning.
Adresser:
1801 Kjelstrup 10. familie. Tjenestekarl hos Jens Pedersen & Sidse Jørgensdatter. S.sted som Ingeborg Hansdatter.
1818 Fæster af Vejsager iflg. Walbygaards jordebøger? 1824 do. ?
1824 bor ved IH's død i Stevrboet med børnene hos Anne & svigersønnen Jens Nielsen.
1834 28'gdmfam, Niels Hansen 64, indsidder bor med børnene Hans 30, Knud 19, Kirsten 20 og Karen 16 hos svigers.
Noter:
1770 5.Dom p.Trin Unge Christen (86)Hansens hustru bar det. Niels Hansens hustru stod hos. Testes: Peder Nielsen, Jens Nielsen, Anders Larsen hmd alle af Bildsø.
1799 Sorø Amt, lægd 48, 35/32 Hans Nielsens Niels f. Ø.Stillinge.
1799 Sorø Amt, lægd 48, 35/32 Hans Nielsens Niels f. Ø.Stillinge.
1803 30/9 Forlover Anders Christensen og Jens Pedersen, 1803 30/9 Forlover Anders Christensen og Jens Pedersen.
1824 Skifter med børnene efter IH's død. Aftægtsmand Niels Hansen. Arvinger Hans 20, Knud 8, Anne g.m. Jens Nielsen, Maren l15, Kirsten 11, Karen.