Mette Rasmusdatter 

1780 - 1851   (mappe navn = mette-hansdatter)

Datter af Rasmus Hansen 1739-1789 og Maren Jensdatter 1745-1789

Fra Mettes Bog
Mette
  • Født i Allerup, Tudse S.
  • Søskende: Kirsten 84, Ane 85 og Christen i 1789.
  • Erhverv: Gårdmandskone
  • Gift med Hans Kristensen
  • Død: Begravet, Finderup Kirke
Farmor stammede fra Allerup ved Holbæk, hun blev tidlig forældreløs og kom derfor til slægtninge i Tjørnelunde, som havde Slettemosegård, og den arvede hun efter dem.
Farmoderen sad enke efter Hans Madsen med 4 børn: Bodil, Ane, Maren og Mads. De blev gift 16. maj 1802. Men efter ca. 7 år døde Hans M.
 Senere fik hun endnu 6 børn med Mettes farfar Hans Kristensen. Først Hans i 1811 så Mette 13, Jens 15, Kristen 17 og til slut Niels og Søren i 1820. Jeg ved ikke om Niels og Søren er tvillinger.

 

Fra Lone Mobergs slægtsforskning.
Adresser:
f. på en gård i Allerup
1789 bliver som forældreløs flyttet til mosteren i Tjørnelunde.
1801 18/ bor hos mosteren Anna Jensdatter, 64 g.m. gdm Søren Jørgensen, 2.æ. Tjørnelunde, han have søn Jens S,28, Mettes søster Ane 15 boede der også.
Noter:
1802 Trolovet 16/5 forlover: Mads Mouritzen, Peder Jensen.
Iflg. oldemor Mettes: "Mine Børn" arver MR Slettemosegård efter mosteren og onklen.