Jens Hansen

1705 - 1787

Begge forældre er ukendte.

Knud Rotvel
  • Født
  • Søskende:
  • Erhverv: Fæstebonde
  • Gift med Ellen Larsdatter og Anna Christensdatter
  • Død: I Øster Stillinge den 14. marts
I 1742 gifter Jens sig med Ellen, der var enke efter Jens Clemmensen. Ellen er 47 år, og hun får ingen børn sammen med Jens. 13. januar 1763 dør Ellen. Derefter gifter Jens sig med Anna. Hun er kun 21 år, han er 58. De får sammen 9 børn,
Anna, Jens, Christen, Hans, Hans, Peder, Hans, Birthe og Peder. Da Peder er 2 år, dør faren i en alder af 82 år.
Fra Knud Rotvels notater:
gdm. JENS HANSEN i Øster Stillinge (1705-1787 14/3)
 og ANNA CHRISTENSDATTER af Øster Stillinge (1742-1805 16/1)
Jens Hansen første kone var 10 år ældre end ham selv, så da hun endelig døde i 1763 skyndte han sig at blive kopuleret til den 37 år yngre Anna Christensdatter. Jens var da 58 år gammel.

Allerede året efter fik de en datter, som selvfølgelig måtte hedde Anna efter hendes mor. Hun blev døbt den anden søndag efter Hellig tre konger men allerede den 16/3 blev hun begravet.

I 1767 fik de en søn, som 23 søndag efter Trinitatis blev døbt Christian efter morfaren. Anders Christensen af Kjelstrup bar det. Hos stod Peder Christensens hustru af Næsby. Testes ware: Niels Hansen Lund (fra Lundforlund) Niels Pedersen Smed og Hans Hansen, alle af Øster Stillinge.

I 1770 den 1. søndag i advent fik de døbt deres tredje barn, en dreng og følgende navnetraditionen blev hans navn Hans Jensen - opkaldt både efter far og farfar. I kirkebogen plejede kvindernes navne aldrig at blive nævnt undtagen som f.eks. "Peder Christensens hustru". Denne ene gang var undtagelsen for der står "Mosteren Catharina Christensdatter Wedels" hustru fra Svenstrup bar det. (Her har Knud skrevet i margen "Hun var jo udensogns") Stod hos Peder Christensens hustru af Næsby. Testes: Ole Rasmussen, Niels Lund (Niels Hansen fra Lundforlund) Peder Larsen alle af Øster Stillinge. Den lille Hans blev begravet året efter, 1 år og 4 uger gammel.

I 1773 den 4. søndag i advent blev atter en lille dreng døbt Hans. Anders Christensens hustru bar det. Niels Lunds hustru stod hos. Testes: Peder Larsens hustru, Rasmus Hansen, Ole Rasmussen alle af Øster Stillinge.

I 1776 d. 4. søndag efter Hellig tre konger kom igen en dreng til dåb. Jens og Anna kaldte ham Peder. Niels Lunds kone bar det. Hans Wedels kone af Svenstrup stod hos. Testes: Morten Jørgensen, Anders Christensen af Kjelstrup, Peder Christensen af Næsby. 6 uger efter blev Peder begravet.

I 1778 Dom.Michael blev den lille Hans fra 1773 begravet, 5 år gammel.

I 1779 fik de atter en dreng, og den 7/2 blev han i Stillinge kirke døbt Hans. Niels Hansens kone, Birte Pedersdatter af Særslev bar. Stod hos Niels Jensens kone Mette Nielsdatter af Havrebjerg. Testes: Peder Larsen, Niels Hansen, Niels Lund, alle af Øster Stillinge. Denne gang lykkedes det at holde den lille purk i live. Ved sessionen i 1805 er antegnet at han var 62½ tomme høj (164 cm), men han var fritaget for krigstjeneste som "gammelmandssøn". Hans far var død 1787, lige før den første folketælling, og moderen havde giftet sig på ny med gdm. Christen Fægtsen, som imidlertid døde i 1802.

Skrøbelig har Hans dog alligevel været for han døde kun 42 år gammel i 1820 og efterlod sig kone og to små piger på 4 år (tvillinger)

Endelig i 1781 d. 29/4 blev den sidste af Jens Hansens børn døbt. Det var en pige, der blev kaldt Birthe. Det var hende, der som gårdmandskone måtte tage sig af Hans Jensens små tvillinger.

I 1784 kom så den ottende og sidste, en dreng, der fik det ledigblevne navn Peder. Han bar det i 7 uger og blev begravet den 28/11 på Stillinge Kirkegård hos sine fire søskende.

Jens Hansen var 82 år gammel, da han døde i 1787. Børnene blev født mellem hans 59. og 79. år. Der var trods atl krudt i den gamle.... eller var der?
Fra Lone Mobergs slægtsforskning.
Adresser:
1771 OED: gårdmand af Ø.Stillinge JH, 62, g2g. hustru 28, g1g.
Noter:
1742 Dom Tep Ac Forl. Lars Hansen Kjelstrup Lars Larsen K.St.
1763 17/6 Forlover Niels Hansen & Mads Nielsen af Ø.St.
1773 fadder til Hans Nielsen, hmd Bildsø's Maleena Maria
1787 Indledes skifte m. enken Anna Chr.dt. og 4 efterlevende
børn: Jens 22, Christen 19, Hans 8, Bertha 6 efter afdøde
gdm Jens Hansen.