Anna Christensdatter

1743 - 1805

Datter af Christen Andersen og Birthe Pedersdatter

  • Født i Øster Stillinge
  • Søskende: Maren, Jens, Jens, Cathrina, Kirsten, Anders og Peder
  • Erhverv: Gårdmandskone
  • Gift med Jens Hansen og Christen Fægtsen.
  • Død: Den 16. januar i Øster Stillinge, 62 år.
Anna er ca. 21 år, da hun bliver gift med den 38 år ældre Jens Hansen. Trods hans høje alder får de 9 børn, Anna i 1764 dør samme år, Jens i 1765, Christen i 1767, Hans i 1770 han bliver ca. 1 år, Hans i 1773 han bliver 5 år, Peder i 1776 han dør samme år, Hans i 1779 han bliver 41 år, Birthe i 1781 hun fæster Pilehavegård iflg. Valbygårds jordebøger 1841. Som den sidste bliver Peder født i 1784 han dør samme år.
Efter 23 års ægteskab dør hendes mand Jens i en alder af 82 år.

I ca. 1788 gifter Anna sig med Christen Fægtsen, han er 41 år og tjener som karl på gården. Anna er på det tidspunkt 45, så der kommer ingen børn i dette ægteskab. Christen dør i 1802, han bliver 56 år.

Annas søster Cathrina bliver gift med tidligere skibsbarber Hans Wedel. Han køber i 1721 Svenstrupgård af Kong Frederik den 4.

 

Fra Lone Mobergs slægtsforskning.
Adresser:
Kildegården:
1787 1/7 bor som 4.fam. gdm. Ø.Stillinge AC, madmoder, 45, enke e.1.æ. med sine børn, Hans Jensen, 9, Christen Jensen, 20, Birthe Jensdt. 6, hendes tjenestefolk: Christen Fægtsen,40 ug, Jens Pedersen 17, Birthe Pedersdt. 22, Lisbeth Madsdt, 21.
1801 1/2 5'fam. Ø.St. Chr. Fægtsen, gdm, hb 54 g.1.g. Anna Christensdt. g.2.g., 56, h.kone, Hans Jensen 23, ug, Birthe Jensdt, 20 ug hendes børn + Anna Chr.dt hendes sønnedatter.
Noter:
1763 18/2 forlover Niels Hansen og Mads Nielsen af Ø.St.
1787 2/7 begynder skiftet efter Jens Hansen mellem AC og fire børn: Jens 22, Christen 19, Hans 8, Bertha 6.
1802 Skifte efter Chr, Fægtsen - ingen livsarvinger - Enkens Laugsværge sønnen Chr. Jensen gdm. i Havrebjerg.
1805 overgår fæstet til sønnen Hans Jensen (42)