Anna Christensdatter

1748 - 1825

Datter af Christen Sofrensen og Mette Larsdatter ?-1775

  • Født i Øster Stillinge
  • Søskende: Hans, Bodil, Bodil og Karen + en halvsøstre som også hed Karen.
  • Erhverv: Gårdmandkone
  • Gift med Niels Pedersen
  • Død: 1. jan. i Ke. Stillinge, 76 år
Anna 1772
Stenen står i dag på Tårnhøjgård
Anna bliver gift med Niels den 18. januar 1775 i Kirke Stillinge. Sammen får de 6 børn, Sidse 1775, hun dør samme år. Dorthea i 1775, hun bliver kun 2 måneder. Mette i 1777 og Peder i 1979 han dør samme år. Anna Cathrina i 1780 hun bliver ca. 1 år. Til sidst Karen i 1786.

 

Fra Lone Mobergs slægtsforskning.
Adresser:
1801 1/2 19. fam. i Ke.St. en udflyttergård (Tårnhøjgård)
Noter:
1749 nr. 13 døbt Anne. Sufs Jørgen Jensens hustru, Mosteren af Kjelstrup. Testes: Johan Arentzens Mads Nielsens hustruer og Rasmus Nielsen samt Sophie gamle Jens Hansens datter alle af Ø.Stillinge.
1775 18/1 Trolovet. Forlovere: Jørgen Larsen, K.St. og Søren
Pedersen, K.St.
1775 Arver AC mosteren Anne Laursdtt. 324f
1825 anmeldt dødsfald 2/1-25. Arvinger Mette 48 år, ugift og
Karen gift med tjenestekarl Henrik Hansen.