Erik Hansen

1916 - 2010

Søn af Valborg Marie Hansen 1885-1970 og Ove Laurits Hansen 1886-1932

  • Født den 3. april i Holbæk
  • Søskende: Viggo 1911, Niels 1919.
  • Erhver: Skoleinspektør på Hyllested Rosmus Centralskole
  • Gift med Ruth Olesen
  • Børn: Vibeke i 1942, Knud i 1945 og Birgitte i 1948
  • Død: Den 22. december i Randers

 

Erik med sin hustru Ruth til højre og til venstre Solveig, som er Viggos datter.
På billedet ses Erik sammen med sin far Ove.

Erik blev gift med Ruth Olesen den 6. juli 1941 i Vanløse Kirke Københavns Kommune. Ruth er født den 5. marts 1915. Hun er datter af Murermester Mads Christian Olesen og Margrethe Niessen.

Ruth og Erik får sammen 3 børn først Vibeke den. 14. januar 1942 derefter Knud i 5. januar 1945 og til sidst Birgitte den 26 juli 1948.

Erik døde på Randers Sygehus den 22/12 og blev bisat fra Ebeltoft Kirke den 30/12 2010. Erik blev 94 år.