3.4 Dot Byvard

Dot er Mette og Niels Hansens 16. oldebarn

Født: 1948

Datter af:  Ejnar Byvard 1922-1991 og Birte Inger Jensen 1922-?

Adr: Frederikssund

Gift med: Agent Henning Nielsen den 4. november 1967 i Ballerup Kirke