Jan Byvard 3.4

Jan er Mette og Niels Hansens 16. oldebarn

Født: I København 1946

Søn af Ejnar Byvard 1922-1991 og Birte Inger Jensen 1922-2012

Adr: Jan bor i Skovlunde Kbh.

Gift med: Skolelærer Lene Kirsten Skotte Hansen den 28. oktober 1969 i Grøndal Kirken Kbh. Lene er født den 12. december 1938 i Grøndals sogn. Hendes forældre er Ervin Bertinus Skotte Hansen fra Taars, født 14. okt. 1904. og Erna Dorothea Jensen, født 29. juni 1901.


ca. år 2008