3.6 Kristian Hansen

Kristian er Mette og Niels Hansens 25 oldebarn

Født: 1952

Søn af:  Værkfører Niels Hansen født i 1919 og Sekretær Nana Laursen født i 1918

Adr:

Gift med: Ulla Hansen på Københavns Rådhus 2. maj 1986. Asbjørn er deres søn. Ulla er født 6. januar 1957. Hun var skrædder ved det Kgl. Teater.
Kristian bliver gift igen den 19. september 1992 med Cand. Phil. Lone Hansen. Hun er født 5. april 1957.