Søren Mikkelsen   4.6

Søren er Mette og Niels Hansen 23. tipoldebarn.

Født: 1974 i Rødovre

Søn af: Korrespondent Vibeke Hansen og Ingeniør Kurt Mikkelsen

Adr:

Gift med:

Batchelor i engelsk