Hans Christian Hansen

1877 - 1955

Fra Mettes Bog og egne notater.
  • Født i Kirke Stillinge på Husbjerggård
  • Søskende: Anna 1876, Vilhelm 1879, Karen 1981, Henrik 1883, Marie 1885, Fredrik 1886, Alfred 1889, Søren 1891, Poul 1892, Elisabeth 1898.
  • Erhverv: Tuborg Depotejer
  • Hustru: Johanne Jensen *1888 7/8 - d.1955 2/9
  • Børn: Ingeborg
  • Død i Gentofte 78 år
 

Christian

Fra Mette:

Christian som Mette kalder sin første fødte søn, var til stor glæde for svigermoderen. Der skulle absolut holdes et stort barselgilde, mod Mettes vilje. Men svigermor bestemte, hun var jo mand på gården.
Bedemanden blev sendt ud med indbydelsen. Når der skulle bedes til suppegilde, skulle der bedes 2 dage før, så de kunne få tid til at komme med føring (forklaring: naturalydelser, opr. kun fødevarer, som medbringes fra hjemmet til gilder ell. kirkelige højtider).  Det var storpigens bestilling. Hun kom med en kurv med et smørlag, det var ca. 4 pund, 1 snes æg, 2 høns, 1 skilling til boller og en flaske fløde. Pigerne, som kom med det, blev bespist og fik en svingom.
Gæsterne kom om eftermiddagen. De blev modtaget i gården af spillemændene, som stod i døren og blæste, hver gang der kom nogen gående eller kørende. Alle stuerne var fulde af gæster. Ja, stort skulle det være, og skidt var det. Det blev da også det sidste gilde, som Christians farmor holdt på gården. Da terminen nærmede sig, gav hun gården fra sig til sin søn og svigerdatter. Christians far sagde også: "Om vi får aldrig så mange, så skal vi ikke have sådan barselgilde mere."

En af de pligter som Christian havde var, at han sammen med Vilhelm skulle køre kernen, inden de gik i skole. Smørret blev på den tid sendt i dritler til København.
Da gården blev solgt i 94, blev Kristian i Stillinge for at lære mølleriet på Stillinge Mølle.

Christian var ca. 25 år, da han rejste til København. Han skulle have en lille forretning sammen med sin 1 år ældre søster Anna. Det blev nu ikke nogen succes.
Egne notater:

Jeg har indtil nu (jan. 2010) ikke talt med nogen, som ved noget om Christian. Det jeg selv ved, er ikke meget.

Jeg var med min far og mor på besøg hos farbror Christian og hans hustru Johanne et par gange under og lige efter krigen. Jeg kaldte ham altid farbror, selvom det var min fars farbror. Sådan var det i vores slægt, vi sagde altid faster og farbror til vores bedsteforældres søskende. Det var jo ikke helt korrekt. 

Christian boede på Sødalen 1 i Gentofte. Det var, som jeg husker det, en stor villa på mindst 3 etager muret i røde sten. Der var flere lejemål i ejendommen. Det var Christian, som var ejer af huset. Deres datter Ingeborg boede i egen lejlighed på etagen over sine forældre.

Farbror Christian hade i mange år et Tuborg depot. Han var nok det, man dengang kaldte velhavende. Jeg husker ham, som en meget gammel og rigtig flink mand.

En overgang havde min far (Kjeld) lånt 500 kr. af Christian. Min far var på det tidspunkt kartoffelhandler i kompagniskab med sin svoger Thorkild. De manglede penge til køb af en lastbil med gas generator. En gang hver måned rejste vi, min mor, far og jeg fra Islev til Gentofte med tog for at afdrage 50 kr. lånet.

 

Kilde: Lone Moberg

Adresser:
Husbjerggård
Værelse i Hellerup hos politibetjent, hvor Johanne var plejedatter.
Boede i Mariegade (nu Ths. Laubsgade.)
Villa på Emmasvej og Anemonevej, Gentofte.
1919 Sødalen 1, Gentofte


Kilde: Hans Blomhøj
Sommerhus på Mullerup Strand sammen med Søren og Anna.


Notater:
1877 Opkaldt efter begge bedstefædre
1893 Lærling på Ke. Stillinge Mølle senere Sæby Mølle.
Arbejdet på Sukkerfabrikken.
København (skruebrækker v. strejke) Forretning i mel sammen med søster Anna. Eneste kunde i Tidsfordriv.
Salgskusk hos Tuborg.
Havde aktier i Henckels Skibsværft, Kalundborg, da det gik ned.
Gift i april 1908 med Johanne Jensen født 7. august 1888 i Skalborg, konfirmeret i Budolfi Kirke, død 2. september 1966, 78 år.
Top