Ernst Bjarne Blomhøj

 1915 - 2000

Søn af Alfred Blomhøj 1889-1951 og Jensigne Marie Mortensen 1889-1988

Jens - Ernst's yngste søn
Af  Jens Blomhøj

Ernst Blomhøj (født Hansen) født den 13.6.1915 i Slagelse. Han døde den 4.5.2000 i Høng.

Ernst 35 år

Ernst år 1950

Ernst fik realeksamen fra Høng - Mellem og Realskole i 1930.

I 1933 afgang fra Slagelse Handelsskole med handelsmedhjælpereksamen. Ernst kom i lære hos Axelsen og Thomsen hvor han blev ansat som kommis efter læretiden fra 1931-35.

Derefter var han soldat i 1936. Af soldaterbogen fremgår at han har boet på Fjordgade4 i Frederiksværk, Bakkegade 11 i Frederiksværk, Enghavevej 4,Frederiksværk og Anker Heegaardsgade 15 i Frederiksværk.

Ernst møder sygeplejerske Inger Christensen under en længere indlæggelse på Frederiksværk Sygehus i 1941.

 Ernst var ansat hos DFJ i Frederiksværk fra 1937 til 1947 med én lille afstikker til motorfabrikken Bukh i Kalundborg.  

Ernst blev viet til Inger den 31.10. 1942 i Finderup Kirke af provst Holm. De blev boende i Frederiksværk til 1947, hvor Ernst blev kaldt hjem til Høng grundet sin fars sygdom. Han indtrådte i familievirksomheden Høng Stolefabrik sammen med sin far og dennes bror Poul.

Ernst var i særlig grad den gamle arbejdsgiver-type, der i alle henseender interesserede sig for sine ansatte. Af hans nekrolog fremgår det, at han gentagne gange ydede støtte og assistance ud over det sædvanlige, åbent såvel som i det skjulte, og det store sociale engagement fik politiske modstandere til at tvivle på hans konservative sindelag; om ikke Ernst Blomhøj i højere grad var socialdemokrat.

Ernst havde stor hjælp af sin Inger, der i alle henseender var en stor hjælp. Hun var den der skabte kontakten til venner, og var den der samlede familien. Ernst levede sine sidste år i sit lille dejlige rækkehus på Glentevej 43, hvorfra han trofast tog hen til Inger hver dag.

Ernst 64 år med sin bror Kjeld 65 år

Kjeld og Ernst år 1979

Ernst var aktiv til han blev 80 år. Han var et meget stort aktiv for fabrikken i alle årene og var med rette stolt over at have været med til at give arbejde til mange folk i alle årene.

 

Top