Ole Jonshøj

1914 - 2004

Søn af Jens Vilhelm Hansen 1879-1961 og Ingeborg Marie Hansen født Sørensen 1879-1970

Selvbiografi og nekrolog af Rolf Jonshøj.
  • Født i København 30. december
  • Søskende: Ingen
  • Erhverv: Læge og forfatter.
  • Gift i Stockholm med Brita Margaretha Stigmark 1942. Gift 1954 med Gerda Margrethe Wennstrøm.
  • Børn: Rolf 1943, Sten 1945, Mads 1955
  • Adr. 1994: Vestre Strand Alle 57 Riisskov v. Århus.

 

Ole Jonshøj skrev om sig selv til ForfatterNet Århus - 5. februar 1999

Jeg er såmænd født i København i 1914 på en eller anden klinik, hvor jeg i følge min mors oplysninger blev "taget med tang". Det skete, uden at jeg blev spurgt og har ikke generet mig siden. Far var forretningsmand, og Mor var hjemmegående, som mødre var dengang. Sidenhen Holte, som dengang var et ret beskedent opholdssted. Privatskole og en særdeles kedsommelig barn- og ungdom.
Student uden videre besvær - nysproglig - fordi jeg aldrig har fattet meningen med TAL - for slet ikke at tale om matematik. Da jeg var tolv år gammel, meddelte jeg mine forældre, at jeg ville være praktiserende læge, og det blev jeg også efter 9 års slid og skuffelser på universitetet. - Vendepunktet: sidste eksamensdag - Professoren kommer ud og meddeler resultatet (som ikke var strålende!) og da tilføjer han: "Tillykke, kollega!!!". Gud velsigne ham, det kære menneske! Dermed forandrede han hele min livsmelodi til ren diskant.


Farvel til København. Jeg har aldrig savnet København. Tak til Jylland, fordi du lod mig føle, at jeg kom hjem. Jydesindet: På given foranledning kan og tør jeg sige til næsten hvem som helst: "Do ska flytt´dæ", og jeg får smil igen.
Nedsættelse som selvstændig i 1944 under krigen. I landpraksis blandt bønder. Jeg kendte ikke forskel på hvede og havre. Lidt Modstand hvor modstand var nødvendig. Men jeg har aldrig skudt på nogen. Gudskelov. Sidenhen praksis i en større provinsby, hvor jeg blev, til jeg næsten var slidt op af travlhed, men det var verdens dejligste opgave at passe på alle de mennesker. Og hvor jeg dog lærte meget. Til sidst 30 år i Risskov, dejlige år, - og så var jeg 66 år gammel.


Og hvad fik jeg så ud af det? Altså ud over arbejdet i sig selv, for jeg kunne aldrig have fundet et mere taknemmeligt livsværk. Blev jeg rig?, nej, men det havde jeg aldrig ventet. Lærte jeg noget særligt, og blev jeg skuffet? Først og fremmest lærte jeg en mængde om mennesker i al almindelighed og i alle livets forhold.
Jeg lærte at tale med folk; for det kan være en kunst. Men især lærte jeg at lytte til, hvad folk sagde til mig, og det er det vigtigste i al omgang med mennesker. Og det er utroligt, hvad folk betror en læge, de stoler på.


Som sagt: pensionist i 1980. Derefter slet ingen planer for fremtiden og allermindst drømme om forfatteri. Alligevel - i 1986, da jeg var 72, kom der en fortælling til mig og sagde, at nu ville den altså skrives. Og det blev den så. Venlige anmeldere sørgede for, at vejen lå klar for de næste 7 fortællinger, og de kom i 1987.
Anmelderne var stadig lige elskværdige, og til min store undren begyndte jeg at begribe, at jeg blev omtalt som forfatter. Herregud, det var jo noget, jeg aldrig havde stilet imod.
Det var simpelthen fortællingerne, der absolut ville skrives. Erindringerne fra hele mit lange lægeliv kom i 1989. De fik navnet : "Rindende vand, en huslæge fortæller", og faktisk havde jeg ikke så lidt at fortælle. Foreløbig kom en pause, men i 1994 kom så "Guds Tåre". Stadig med syv noveller ligesom "Min onkels violin" og "Farmors stemme".. Hvorfor? Måske ved en tilfældighed, eller måske har jeg læst, at en anden forfatter har haft succes ved den form for udgivelse? -
Og nu i dag. Det sker, at venlige mennesker spørger mig, om jeg er ved at forberede en ny bog? Svaret må nødvendigvis blive dette: Det er jeg desværre uden indflydelse på. Når - og hvis - der kommer en fortælling, som vil skrives, skriver jeg den naturligvis. Og siger Tak! !

 

Nekrolog: Af Rolf Jonshøj

Læge, forfatter Ole Jonshøj, Malling, er død, 89 år.

 Han var født i København, men allerede som ung traf han to beslutninger: Han ville være læge, og det skulle være i Jylland. Og sådan gik det: Efter eksamen fra Københavns Universitet åbnede han i 1944 lægepraksis i Østbirk nær Horsens, hvor han kom med i den lokale modstandsbevægelse og brugte lægebilen til transport af nedkastede våben.

  Efter otte års mellemspil med lægepraksis i Horsens efter krigen flyttede Ole Jonshøj i 1955 til Risskov, hvor han fik en stor patientkreds frem til pensioneringen i 1981.

   Ole Jonshøj så sig selv som den klassiske familie- og huslæge, og en stor skare patienter nød godt, ikke kun af hans faglige bistand men også hans evne til at lytte, til at give råd og somme tider til blot at holde i hånden og give trøst.

   Den rolle, og andre oplevelser og erfaringer fra et langt lægeliv, fortalte han om i erindringsbogen ”Rindende vand - en huslæge fortæller” i 1989.  Foruden den havde han i sit otium travlt med en stribe fortællinger, udgivet i novellesamlingerne ”Min onkels violin”, ”Farmors stemme” og ”Guds tåre”. Desuden gav han i 1985 lægekollegerne noget at tænke over med bogen ”Det farlige lægeløfte”.

   Privat slappede han helst af med fiskestangen, og med pensel og malerpalet: Yndlingsmotivet var klitter og hav ved Skagen, hvor sommerhuset var fritidens foretrukne opholdssted.   

 

Ole Jonshøjs farmor Mette Hansen er født på Tårnhøjgård. Lidt syd for denne gård ligger en høj, som kaldes Jonshøj. På en anden lille høj, som lå i nærheden, voksede der et blommetræ. Det er formentlig derfor, at vi i dag har navnene Jonshøj og Blomhøj i vores slægt.

 

Ole Jonshøj blev gift med Brita Margaretha Stigmark født den 3. juli 1919 i Trollhättan, Sverige. De blev gift under Anden Verdenskrig i Stockholm den 5. juli 1942. Sammen fik de 2 sønner, Rolf i 1943 og Sten i 1945.
Brita var datter Statstopograf Karl Leonhard Stigmark og Elvira Dahlén.

I 1954 den 27. januar blev Ole gift med Gerda Margrethe Wennstrøm født 3. juni 1928 i Ordrup og død i april 1994. Sammen fik de i 1955 sønnen Mads Jonshøj.

Gerda var journalist på et af de store dagblade, hvor hun skrev under navnet Puk.
Gerda var datter Prokurist Adolph Wennstrøm og Ellen Kirstine Larsen.

Til venstre har jeg indsat et lille avisudklip, som jeg fandt i min rodekasse. Det er et lille eksempel på Puks journalistiske arbejde. Jeg vil prøve, om jeg kan finde frem til år og dato på denne artikel.
NB: Lincoln Memorial i Washington blev bygget fra 1915 til 1922, så den dag Puk skriver om er efter al sandsynlighed den sidste mandag i maj måned år 1972. Gerda (Puk) var på det tidspunkt 44 år.

TOP