Poul Cornelius Blomhøj

1892 - 1980

Fra Jens Blomhøj efter samtale med Arvid
Jens Blomhøj Arvid Blomhøj
  • Født i Kirke Stillinge 27. nov.
  • Søskende: Anna 1876, Christian 1877, Vilhelm 1879, Karen 1881, Henrik 1883, Marie 1885, Frederik 1886, Alfred 1889, Søren 1891, Elisabeth 1898.
  • Erhverv: Møbelfabrikant
  • Gift med Olivia Petersen den 3. marts 1917
  • Børn: Gerda 22. dec. 1917
  • Død i Høng den 1. februar, 87 år.
  • Begravet i Finderup Kirke
Poul Blomhøj

Poul Blomhøj

Poul blev født den 17. november på Husbjerggaard. Knapt to år senere må hele familien drage af sted til Mullerup, fordi gården var blevet solgt på tvangsauktion. Da Poul var 4 år, var han første gang sammen med sin far med på høstarbejde. Den gang boede de i Holbæk. Familien var meget fattig, så en overgang han og hans 1 år ældre bror Søren på asylet - den tids børnehjem.

Poul kom i snedkerlære i Slagelse efter først at have prøvet kræfter med smedefaget og lidt med landbruget. Han mødte Olivia, som kom fra Skælskør fra en familie med tre brødre og tre søstre. De bosatte sig i Høng, hvor Poul arbejdede på Brdr. Christensens Stole- og Møbelfabrik. Som 28 åring indgik Poul kompagniskab med sin bror Alfred og J. P. Rasmussen efter en truende konkurs. Med flid, engagement og dygtighed sørgede Poul for, at der blev produceret, mens Alfred tog sig af det økonomiske tillige med arbejdet i banken.

Fra Arvid Blomhøj har jeg fået at vide, at storebror Vilhelm støttede de to brødre med gode råd om økonomi og satsning, hvilket han var meget dygtig til. Vilhelm hjalp sine brødre, søstre og forældre meget. Der var et godt sammenhold i familien. Man kom sig i familien aldrig helt over, at man måtte gå fra gården. 

Familien kom meget hos hinanden. Alfred og Poul havde et godt kompagniskab. De havde begge et stort socialt engagement og vidste nok, hvem der trængte til et arbejde. På fabrikken tog man hensyn til folks særheder. Een møbelpolstrer arbejdede således bedst om aftenen. Poul holdt som sin bror af folk. Han snakkede godt med alle og var god til at lytte.

Poul sad i sognerådets socialudvalg og var medlem af Slagelse og Omegns Snedkermesterforening. Desuden var Poul medlem af Odd Fellow logen i Slagelse. Han oprettede på et tidspunkt en lokal loge i Stolefabrikkens udstillingslokale på Møllegårdsvej, hvor de lokale Høng– medlemmer kunne samles.

Poul kom på fabrikken hver dag indtil sin død. I de senere år var det kun for at drikke eftermiddagskaffe og få en snak med folkene og Ernst, som han havde et langt partnerskab med efter Alfreds alt for tidlige død.

Efter schweizisk forbillede byggede han en lille hytte i sin lille skov mellem hans hus og fabrikken. Der kunne han sove til middag og se til sin guldfiskedam. Han nød at stå ved høvlbænken på fabrikken og lave forskellige ting til familien.

Arvid fortæller:
Der var flere missionsfolk ansat på fabrikken. De var blevet ansat af Brdr. Christensen, der selv var missionsfolk og havde været en del år i Amerika (Minneapolis?) Jeg hjalp somme tider til på boneværkstedet, når Farbror Alfred og Farbror Poul havde brug for hjælp. En af de ældre kvinder, som havde været der i mange år, sagde en dag til mig: ”Du skal tro på Gud Arvid”! Og det har jeg så gjort siden.
På fabrikken var der plads til folk, der var lidt specielle. Det var, før man opfandt begrebet ”rummelig arbejdsplads”.
Der var polstreren, der mest arbejdede om natten på værkstedet over urmager Høyer, og jeg kan huske et specielt rum ”Jydebo” på fabrikken på Møllegårdsvej, det var indrettet til to særlinge på loftet over samleværkstedet.
Specielt husker jeg Åge Pedersen (søstersøn til Olivia), som stod for pakkeriet på fabrikken. Ham fik jeg tit en snak med. Han havde et lille husmandssted ude i Flasken, hvor han havde sin rare kone Clara, et par køer, sin foxterrier og sin højt elskede hest. Jeg besøgte ham tit, og så gik vi gerne ned til åen, der havde det klareste vand med fisk i.
Familien Hansen, senere Rotvel - Jonshøj og Blomhøj m.m.

Familien er samlet til Pouls mors 75 års fødselsdag
23. marts 1929 - Poul er 40 år

Poul og Olivia fik Gerda, som blev gift med Poul. De fik børnene Bent, Mette, Lone og Folke. Poul og Gerda tog sig desuden af Holger som var en forældreløs dreng af Olivias søstersøn. Holger var en fri fugl, som ville ud at sejle. Han blev senere stilladsarbejder og kom engang imellem til Høng, hvor han skabte lidt liv.  
Klik på linket og se historien om
 Høng Stolefabrik
Høng Stolefabrik

Jeg ved ikke hvem Olivias forældre er. Olivia kom fra Skælskør og døde i Høng den 10. februar 1969, 74 år gammel.
Fra Lone Mobergs slægtsforskning.

Uddannet som snedker i Bildsø.
Arbejdssoldat
Brødudsalg Glarmester
Snedkermester med eget firma, derefter ansat på Høng Stole og Bordefabrik, som han ved konkurs overtog sammen med en anden snedker og broderen Alfred.
Top